In English

Kritike

 
       
Siniša Paunović
Smilja Stojanović
Mića Ilić
Desanka Maksimović
Zoran Janičić
Biljana Šukilović
Mile Ignjatović
Miodrag Mića Nedeljović

Miodrag Mića Nedeljović, istoričar umetnosti:

Slike Milisava Miće Marinkovića pripadaju naivnom slikarstvu. Naivnom, zato što je to obeležje za prirodnu, izvornu i neizveštačenu pojavu u umetnosti. Zato je i odlika njegovog slikarstva, da jedno čisto nadahnuće i viziju, u trenucima potpuno ostvarenog jedinstva sa prirodom, postaje jasna, direktna i objektivna.

Njegove slike su rađene u pregrejanoj atmosferi maštovitosti, različitosti i po sadržaju i po ikonografiji, osmišljene iskrenim životnim iskustvom autora, bajkovite i sugestivno snažne čak i onda kada se autor krije iza neke prividno realne teme. U suštini njegove slike otkrivaju jednu novu snažnu ličnost i preporučuju ovog umetnika mnogim stručnim selekcijama za reprezentativnu grupu koja nas može zastupati pred svetom na najbolji i najautoritativniji način.